Szanowne Klientki, Szanowni Klienci.

Prosimy o zdjęcie przed zabiegiem wszelkiej biżuterii z obszarów ciała, które objęte będą zabiegiem.
Prosimy o pozostawienie wszelkich cennych lub kruchych rzeczy (np. okularów, telefonów komórkowych, tabletów, itp.) poza miejscem, w którym bezpośrednio będzie odbywał się zabieg.
W przypadku niezastosowania się do powyższych próśb, osoba wykonująca zabieg ma prawo odmówić jego wykonania a ponadto Studio Metamorfoza nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody na osobie lub w mieniu, wynikające z niezastosowania się do powyższych próśb.